Vyhlášení zkoušek pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně

Dle Směrnice pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schválené VV SH ČMS dne 26. 11. 2010, testových otázek schválených VV SH ČMS dne 20. 1. 2011 a Metodického pokynu starosty SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti represe a získání odznaku odbornosti SH ČMS Strojník SH ČMS vyhlašuje Ústřední odborná rada velitelů zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně a Strojník SH ČMS. Podrobnosti a přihlášku najdete na www.dh.cz