To je ono, o.s.

To je ono, o.s.

Občanské sdružení To je ono, o.s. je zájmová organizace, která byla založena v roce 2006 a její aktivity se orientují zejména na oblast podpory a propagace kultury a zachovávání národních tradic. Od roku 2011 se zabýváme převážně literární, dramatickou a hudební tvorbou i produkcí pro předškolní děti a žáky prvních stupňů základních škol. V rámci podpory národních tradic se od roku 2012 zaměřujeme zejména na propagaci činnosti dobrovolných hasičů, kde úzce spolupracujeme se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Pro tuto neziskovou organizaci sdružující bezmála 8.000 subjektů SDH v ČR produkujeme časopis Alarm revue hasičů a záchranářů, k němuž nezávisle připojujeme i další doprovodné projekty. Více na www.tojeono-cz.webnode.cz