Jak to vidí šéfredaktor Alarm revue?

11.01.2013 07:02

Z pozice šéfredaktora časopisu Alarm revue a jednatele sdružení To je ono, o.s., které se na realizaci časopisu podílí, mohu za všechny jeho členy prohlásit, že si velmi vážíme možnosti, kterou nám poskytlo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Díky produkci časopisu Alarm revue máme možnost poznávat "branži", která nám do příchodu roku 2012 byla naprosto neznámou. A přitom se jedná o tolik důležitou a oceněníhodnou veřejnou službu!

Možná právě proto, že jsme přišli jakoby zvenčí, jsme nadšeni víc než kdo jiný a vnímáme jako poslání našeho sdružení propagovat tradici dobrovolně hasičského hnutí všemi možnými formami a dílem se tak podílet na jeho zviditelňování a upevňování celospolečenské prestiže, kterou si všichni členové jednotlivých sborů dobrovolných hasičů bezesporu zasluhují.

Tímto všechny zdraví Ondřej Kříž

Zpět