Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

15.01.2013 12:43

Má první „mise“, jejímž cílem bylo seznámení se s firmami působícími v oblasti hasičské sféry, vedla do asi největšího ohniska jejich výskytu v České republice, na severovýchod Moravy. K tomuto účelu jsem využil pohostinnosti Ústřední hasičské školy SH ČMS Jánské Koupele, kde jsem byl - spolu s mojí rodinou - bezmála týden ubytován a den co den vyrážel všemi možnými směry na sjednané schůzky. Když jsem se od pana ředitele Ing. Jana Kargera dozvěděl, že o nich snad ještě nikdy nebyla v Alarm revue ani zmínka, bylo mi okamžitě jasné, o jakém subjektu budu v rubrice „Dobrá práce“ pojednávat. Spolupráce se nakonec vyvinula do té podoby, že má UHŠ Jánské Koupele v časopisu svoji samostatnou rubriku.

Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele je organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) s vlastní právní subjektivitou a jejím hlavním úkolem je zabezpečovat školení pro dobrovolné hasiče. Současně s tím je i táborovou základnou SH ČMS a vyhledávaným místem rekreací zasloužilých hasičů. Škola zajišťuje odbornou přípravu členů Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v kurzech pro velitele, strojníky, techniky, nositele dýchací techniky a obsluhu motorových pil. Nabízí i kurzy z oblasti preventivně výchovné činnosti a kursy pro vedoucí mládeže. Odborná školení z oblasti požární ochrany zabezpečují z podstaty věci (a dílem i kvůli zajišťování si finančních zdrojů) též pro podniky a organizace. K dispozici k tomu mají potřebné technické vybavení, odborné lektory, ubytování a stravování. Škola disponuje požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany v takové kvalitě a množství, které odpovídá osnovám kurzů ve škole zabezpečovaných. Za základ vybavení lze považovat motorové stříkačky v různém provedení, včetně plovoucího čerpadla. Díky velmi dobré spolupráci s ředitelstvím územního odboru HZS Opava je však pro výcvik k dispozici i nejmodernější požární technika a například školení strojníků částečně probíhá na HZS Opava s využitím jejich techniky. Pro členy jednotek je nabízen i kurz základy zdravotnických znalostí a práce na vodě.

UNIVERSITA DOBROVOLNÉHO HASIČE    

V roce 2005 se začalo organizovat na podnět Ústřední odborné rady pro vzdělávání studium University třetího věku určené funkcionářům SH ČMS, které pořádá Sdružení ve spolupráci s ostravskou Vysokou školou báňskou v rámci celoživotního vzdělávání. Začínalo se v Jánských Koupelích, časem se pak místem konání stala i druhá ÚHŠ v Bílých Poličanech a CHH v Přibyslavi. Tím se uvedené studium stalo plošně dosažitelné pro zájemce z celé republiky a záhy se setkalo s velkým zájmem členů SH ČMS. Povšechný příznivý ohlas způsobil, že původně zamýšlené jednoroční studium se rozrostlo na tříleté. Předností byla a je kvalita přednášek zabezpečovaná lektory z VŠB – TU Ostrava, Ostravské university a také Ústřední odbornou radou vnitroorganizační. Od roku 2012 je studium zabezpečováno pod názvem Univerzita dobrovolného hasiče

LETNÍ ŠKOLA

Pojem Letní škola představuje prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro mladé hasiče ve věku 15 – 18 let, kteří projevili zájem, ve své další činnosti v rámci SH ČMS, o práci s dětmi a mládeží. Jedná se v podstatě o dvoutýdenní vzdělávací kurz se speciálním programem, který nabízí mladým lidem možnost v průběhu letních prázdnin efektivně strávit volný čas mezi svými vrstevníky a zároveň po absolvování Letní školy a úspěšném složení zkoušky působit jako instruktor kolektivu MH. Finálním zakončením LŠ je možnost přidělení kvalifikace III. stupně vedoucího mládeže SH ČMS – MINIMUM (instruktor), ve výjimečných případech i II. stupně – VEDOUCÍ s platností od 18 let.

V roce 2012 proběhnou dvě Letní školy: LŠ pod vedením p. Jitky Fabianové a p. Ivo Adámka v ÚHŠ Jánské Koupele:
29. 7. – 11. 8. 2012 a LŠ pod vedením p. Marie Kůrkové a p. Moniky Němečkové v Malých Svatoňovicích: 21. 7. – 4. 8. 2012.

V některém z dalších čísel Alarm revue se budeme jednotlivým aktivitám Ústřední hasičské školy věnovat podrobněji. Těm z vás, kteří „hoříte“ nedočkavostí, nabízím zatím alespoň možnost podívat se na jejich webové stránky www.uhs.cz.                                                                                     

na základě pramenů z webu školy zpracoval Ondřej Kříž
 

Zpět