Projekt pro lektory v oblasti ochrany obyvatelstva financovaný EU

15.01.2013 13:08

V průběhu prvního pololetí letošního roku probíhal na základě výzvy Moravskoslezského kraje schvalovací proces projektů operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Mezi nimi byl přijat i projekt „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“. Projekt bude realizován v průběhu šestatřiceti měsíců do 30. června 2015.

Konkrétním výsledkem bude vytvoření vzdělávacího programu pro lektory dalšího vzdělávání  oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji, kteří budou  schopni  zajišťovat přípravu odborníků ochrany obyvatelstva působících v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí a jednotkách požární ochrany podniků (techniků ochrany obyvatelstva jednotek), v orgánech, komisích, pracovních skupinách obcí a managementu podniků (specialistů ochrany obyvatelstva obcí či podniků). Současně budou schopni připravovat dobrovolníky a sami se podílet na preventivně výchovné činnosti zaměřenou ochranu člověka při mimořádných událostech.

Předpokládá se vytvoření čtyř vzdělávacích modulů zaměřených na přípravu lektorů k:

- zabezpečení přípravy „techniků ochrany obyvatelstva jednotek“
- zabezpečení přípravy, příprava „specialistů ochrany obyvatelstva obcí a podniků“,
- činnosti v oblasti preventivně výchovné činnosti,
- naplnění zásad vzdělávání dospělých.

Výběr lektorů bude proveden z organizací a institucí, které se zabývají problematikou ochrany obyvatelstva, a to zejména organizací profesionálních a dobrovolných hasičů (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Krajské sdružení hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, VŠB-TU – Fakulta bezpečnostního inženýrství), a ze zkušených odborníků v této oblasti z obcí a podnikového managementu. Centrem realizace projektu bude Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele. Hlavními partnery budou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, zejména Fakulta bezpečnostního inženýrství. Projekt bude realizován v úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a vybranými odborníky zejména z Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Projekt se začal realizovat od 27. 7. 2012 a mimo jiné se začal scházet tým expertů, který má za úkol zpracovat zejména profily účastníků jednotlivých modulů a v návaznosti na ně vytvořit metodické manuály. Základ expertního týmu tvoří zástupci HZS MSK plk.Ing. Antonín Kromer, plk. Ing. Jiří Pokorný Ph.D., za VŠB TÚ Ostrava Doc. Ing. Vilém Adamec Ph.D. a Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák a SH ČMS zastupují Mgr. Bohumír Martínek Ph.D., Richard Dudek Dis., Ing. Petr Vícha, Ing. Jan Karger. Byla také stanovena strategie náboru cílové skupiny a projektový tým s uspokojením vnímá projevující se zájem o účast na tomto projektu. Současně se zabezpečuje i publicita projektu a realizuje se i plánované materiální vybavení. Je již z finančních prostředků projektu připravena učebna s novým školním nábytkem a novou interaktivní tabulí. Bližší info lze získat v Ústřední hasičské škole SH ČMS Jánské Koupele (www.uhs.cz).

Za projektový tým projektu Ing. Jan Karger - manažer projektu
 

Zpět