CTIF v letech 1973 - 1981

15.01.2013 09:40

Průvodce stoletou historií CTIF se pomalu chýlí ke svému konci. V minulé části seriálu jsme CTIF opustili rokem 1973, kde se konala první hasičská mezinárodní soutěž za železnou oponou v Brně. Dnes se dostaneme o celých 8 let dále, do let změn a prvopočátků mezinárodních hasičských soutěží mládeže.

VZNIK NOVÝCH ODBORNÝCH OBLASTÍ

Po úspěšném pořádání mezinárodních hasičských soutěží, které se od roku 1961 staly významným okamžikem pro setkávání hasičů z celého světa, se v roce 1974 vytvořil na Shromáždění delegátů v Lucembursku základ dnešní Komise mezinárodních soutěží CTIF. V témže roce převzal viceprezident Bürger na odpovědnost oblast informování široké veřejnosti o hnutí CTIF.

Tématy následné konference byly mimo jiné požáry v elektrárnách a prevence požárů při skladování minerálních olejů. V roce 1974 se tak poprvé schází Komise mládeže CTIF pod vedením viceprezidenta Funcka. Prací komise mládeže se budeme blíže věnovat v dalších dílech seriálu o CTIF.

400 účastníků Shromáždění delegátů v roce 1975 v Londýně zažilo dramatické chvíle, kde se současně konala výstava „Interfire“. Ve 3 hodiny ráno místního času vznikl požár ve výtahové šachtě hotelu Cunard International, kde se Shromáždění konalo, a hotel museli evakuovat za „odborného dozoru mezinárodních expertů“ londýnští hasiči. Nikdo nebyl při požáru naštěstí zraněn.

PRVNÍ MEZINÁRODNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

Lucemburští hasiči drží prvenství v organizaci mezinárodních hasičských soutěží mládeže. V roce 1977 „Letzeburger Pompié“ uspořádali první mládežnickou soutěž, které se zúčastnilo devět družstev z pěti zemí. Skromný začátek velké tradice CTIF, do které v budoucnu zasáhnou významně i čeští mladí hasiči. V témže roce se spolu s mezinárodní soutěží dospělých v italském Trentu konalo Shromáždění delegátů a sympozium, kde došlo k živé výměně názorů nad rozsahem referátů.

Delegáti se shodli na nutné reformě CTIF, jedním z hlavních bodů byla mj. reforma práce komise HAZCHEM (zkratka z angl. nebezpečné chemikálie, dnes: HAZMAT, nebezpečné materiály), která měla být zastoupena při OSN. Zásadním zjištěním však bylo, že více než mezinárodní platforma CTIF jsou zastupovány individuální zájmy jednotlivých zemí.

Na Shromáždění delegátů ve švýcarské Kostnici v roce 1978 chtěl z důvodu věku odstoupit prezident Holaubek, ale byl výkonným výborem přesvědčen aby zůstal, protože stanovy to neumožňovaly. Po 23 letech ve funkci (!) odstoupil pokladník CTIF L. Riché a byl nahrazen Peterem Schwallerem ze Švýcarska.

Stockholm hostil sympozium a Shromáždění delegátů v roce 1979, kde otevřel výstavu hasičské techniky „Schutz 79“ švédský král Carl Gustaf XVI.

PŘEDÁNÍ ŽEZLA MLADŠÍ GENERACI

V německém Böblingenu (SRN) se konal slavnostní akt předání prezidentské funkce CTIF po 21 letech Josefa Holaubeka do rukou Roberta Dollingera z Francie, kterého se účastnilo více než 800 delegátů. V počtu 27 zemí se zasedání účastnili mj. vedle tradičních exotická Brazílie, Izrael nebo Tunisko. Nejen na Shromáždění delegátů, ale i na konferenci bylo vidět, že CTIF si dokázalo poradit s nutností zlepšit kvalitu svých akcí, ale i proběhlo výrazné omlazení prezidia. V témže roce se konaly první společné soutěže 1300 dospělých a 228 mladých hasičů a první mezinárodní sympozium mladých hasičů.

Použité zdroje: 100 Jahre CTIF, 1900 – 2000, vydáno v roce 2000 CTIF. Fotografie použity ze soukromého archívu pana Gunnara Hauruma, Dr. Alfreda Zeilmayera (generální sekretář CTIF v letech 1997 – 2004) a pana Dietera Farrenkopfa, Adolfa Schinnerla (předseda Komise Historie a předseda pracovní skupiny Historie při Komisi Historie CTIF), autor: Markéta Stržínková, SDH Opatovice

 

Zpět