CTIF v letech 1966 - 1973

15.01.2013 09:34

Rok 1965, mezník v poválečné historii CTIF, znamenající počátek konání mezinárodních hasičských soutěží, ukončil předchozí část historického ohlédnutí za CTIF. Třetí část cyklu se věnuje rozvoji organizace a zaměření CTIF v odborných oblastech.

ZMĚNA STANOV CTIF V ROCE 1966

Poválečný vývoj a reorganizace hasičů v členských zemích vedly CTIF k  zamyšlení nad vlastní organizací a úlohou. V roce 1966 se konalo shromáždění delegátů CTIF v západoněmeckých lázních Hinterzarten v Hochschwarzwaldu. 27 členských zemí se usneslo na stanovách CTIF tak, jak je téměř známe v dnešní podobě, a to především na členském statutu (řádný, podporující a čestný člen), složení a zastoupení národních výborů na shromáždění delegátů. Řádným členem CTIF se tak mohla stát pouze země s národním výborem CTIF. Podporujícím členem se nově mohla stát jednotlivá země, region, spolky, firmy, různé organizace a fyzické osoby, které CTIF finančně podporují. Orgány CTIF byly definovány ve struktuře, jako ji známe např. u SH ČMS: nejvyšším orgánem se stalo shromáždění delegátů, které volí mj. viceprezidenty a prezidenty, permanentní rada a prezidium. Hlavními odbornými oblastmi, za které byli zodpovědni jednotliví viceprezidenti, se stala prevence, represe, věda a výzkum a organizace hasičů. V témže roce, kdy došlo k nové definici statutů, se konala v jugoslávském Karlovaci III. Mezinárodní hasičská soutěž. Hasiče tehdy přijal jugoslávský prezident maršál Josip Tito.

V roce 1967 došlo na zasedání prezidia v Leningradě k upřesnění směrnic soutěží, v roce 1968 se pak na II. Mezinárodním hasičském sympoziu ve francouzském Nainville-les-Roches upřesňovaly organizační řád a financování CTIF. Za zmínku stojí III. Mezinárodní sympozium, konané při IV. Mezinárodní soutěži hasičů v rakouské Křemži v roce 1969. Tématy diskuse sympozia byly uniformy a zásahové oděvy hasičů, do diskuse se začaly prolínat moderní technologie použití pěnidel a díky rozvoji jaderných elektráren i hašení požárů v místě uložení radioaktivních látek.

Rok 1973: V. Mezinárodní hasičské soutěže klasiků a I. Mezinárodní hasičské sportovní soutěže v Brně. Dnešní generace pětatřicátníků si vzpomene na příručku „Mladý požárník“, kde na prvních stranách byla zmínka o CTIF a o první mezinárodní hasičské soutěži na české půdě v Brně v roce 1973. Přípravy těchto soutěží zaměstnaly CTIF více než dva roky. Brněnské soutěži bude detailněji určen samostatný díl seriálu o hasičských soutěžích. Došlo ke změně na nový kalendář organizace „velkých“ soutěží ve čtyřletém „olympijském“ cyklu, zařazením tradičních východoevropských „sportovních disciplín“, jako je výstup na věž, požární útok s vodou a atletické disciplíny běh na 100 m a štafety 4x100 m. Při soutěžích se měly pravidelně konat zasedání permanentní rady a mezinárodní sympozia, aby se využilo přítomnosti funkcionářů.

VII. „brněnské“ sympozium bylo významné přijetím NDR jako řádného člena a především zahájením činnosti v oblasti práce s dětmi a ženami u hasičů. Sympozium se mohlo pyšnit dosud největším počtem účastníků: 185 účastníků z 24 zemí, soutěžního klání se zúčastnilo tehdy rekordních 1.341 soutěžících ze 14 zemí.

Použité zdroje: 100 Jahre CTIF, 1900 – 2000, vydáno v roce 2000 CTIF. Fotografie použity ze soukromého archívu pana Dr. Alfreda Zeilmayera (generální sekretář CTIF v letech 1997 – 2004) a pana Adolfa Schinnerla (předseda pracovní skupiny Historie při Komisi Historie CTIF), autor: Markéta Stržínková, SDH Opatovice

Zpět