CTIF v letech 1946 - 1965

15.01.2013 09:30

V dubnovém čísle Alarm revue jste se v prvním článku seriálu o CTIF dozvěděli o začátcích CTIF. Druhá část o historii CTIF se zaměří na poválečný vývoj CTIF do roku 1965.

OBNOVA CTIF PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

Po první světové válce trvala obnova CTIF celých 11 let. Avšak po druhé světové válce se CTIF sešlo již v roce 1946 na zakládajícím kongresu v Paříži, kde nechybělo ani Československo. Zaměření CTIF se téměř shodovalo s tím, co bylo schváleno v roce 1930, kromě toho začalo CTIF vydávat časopis „Revue Internationale du Feu“, jehož vydávání bylo z ekonomických důvodů v roce 1955 zastaveno. Začala každoročně zasedat stálá rada CTIF, jejímž členem za Československo byl v roce 1946 i Dr. Ing. M. Pilz. Podle historických záznamů se práce CTIF v permanentní radě neúčastnil žádný československý zástupce v letech 1947 – 1955. Do práce CTIF se začala promítat studená válka a hasiči začali upozorňovat na rostoucí nebezpečí mezinárodního jaderného konfliktu.


VZNIK MEZINÁRODNÍ KOMISE HASIČŮ

V roce 1955 byla vytvořena v rámci CTIF iniciativa pod názvem Mezinárodní komise hasičů. Ač se na první pohled zdálo, že se aktivity CTIF a komise rovnaly, šlo jejím iniciátorům především o posílení přirozených přátelských vztahů mezi hasiči v západní Evropě – Německu, Nizozemí, Belgii, Francii, Lucembursku a Rakousku, tedy zemí, které do současnosti CTIF dominují. Její zřízení v roce 1957 velmi těžce nesl Švýcarský Hasičský Svaz, který v roce 1957 z CTIF odešel a opět se do něj vrátil až v roce 1960. Mezinárodní komise hasičů zahájila své aktivity v roce 1958, kde na kongresu ve Vídni představila publikaci „Příručka hasičského a záchranářského hnutí“. V roce 1960 s podporou rakouského prezidenta CTIF pana Josefa Holaubeka došlo k odsouhlasení pořádání Mezinárodních Hasičských Soutěží, které se konaly poprvé v roce 1961 v německém Bad Godesbergu za účasti 51 družstev složených z 510 hasičů z 11 zemí. Vedení soutěže a sčítací komise převzali rakouští Dipl. Ing. Ferdinand Heger, resp. Sepp Kast. Závěrečného ceremoniálu se účastnil tehdejší německý spolkový kancléř Dr. Konrad Adenauer. Ačkoliv nebylo ještě zřejmé, zda a kdy se podobná soutěž bude opakovat, účastníkům bylo jasné, že se jedná o vynikající možnost setkání a výměny zkušeností na mezinárodní úrovni.


PRVNÍ POŽADAVEK NA REFORMU CTIF

V roce 1962 proběhl za účasti 28 zemí kongres CTIF v portugalském Lisabonu. Přestože bylo setkání realizováno ve více než 16 pracovních komisích rámcového programu, začalo být zřejmé, že CTIF potřebuje změnu pro své další fungování. Diskuze o změně statusu probíhala v dalších čtyřech letech a hlavním problémem byl vztah mezi postavením CTIF a Mezinárodní Komise Hasičů. Díky úspěchu soutěže v roce 1961 se v roce 1963 konal druhý ročník Mezinárodních Hasičských Soutěží ve francouzském Mulhouse (kde se bude konat v roce 2013 mezinárodní společná „velká“ soutěž CTIF mladých hasičů, klasických a sportovních disciplín, pozn. aut.) za účasti 700 hasičů z 11 zemí. V roce 1965 navrhují Rusové začlenit pod soutěže CTIF i sportovní disciplíny (mezi které patří především „východoevropské“ soutěže, jako je „mokrý“ útok s vodou, štafeta 4x100m, 100m překážek a výstup na věž), ale projednání tohoto bodu bylo přesunuto na rok následující, kterému se bude věnovat třetí díl seriálu.

Použité zdroje: 100 Jahre CTIF, 1900 – 2000, vydáno v roce 2000 CTIF. Fotografie použity ze soukromého archívu pana Dr. Alfreda Zeilmayera (generální sekretář CTIF v letech 1997 – 2004) a pana Adolfa Schinnerla (předseda pracovní skupiny Historie při Komisi Historie CTIF),  autor: Markéta Stržínková, SDH Opatovice

Zpět