Co vše chcete vědět o CTIF?

15.01.2013 09:27

CTIF byla založena v roce 1900 v Paříži a jejím posláním je podpora a rozvoj spolupráce mezi hasiči a jinými záchrannými složkami na celém světě. CTIF je zkratkou Komise pro prevenci a hašení požárů (angl.: International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire) a dnes je uváděna jako Mezinárodní asociace hasičů a záchranářů. Má 39 členských zemí a 51 přidružených členů, mezi kterými je řada soukromých a veřejných organizací, například výrobců požární techniky, hasičských a záchranářských asociací nebo školicích středisek. Sídlo CTIF je v Paříži, druhou kancelář má v Berlíně. Hlavními činnostmi je organizace mezinárodních konferencí a soutěží. CTIF organizuje více než milión mladých hasičů a celkem 5 miliónů hasičů a záchranářů. CTIF vede komplexní statistiky o hasičích z 80 zemí a 90 hlavních měst světa.

CTIF je v České republice především symbolem pro klasické hasičské soutěžní disciplíny. Ty mají po Ostravě 2009 čím dál tím více příznivců. Má generace, která měla do rukou jako první vtisknutou brožurku Mladý požárník, si na prvních stranách početla o soutěži CTIF v Brně v roce 1973. Při čtení téhle kapitoly jsem si řekla, že bych jednou docela ráda soutěž CTIF zažila. Oranžově zářivá Ostrava 2009 se stala splněným snem a doslova mi obrátila celý dosavadní život. Na podzim 2011 jsem měla tu čest být zvolena členkou mezinárodního výkonného výboru CTIF. To mi velí přiblížit CTIF našim hasičům a záchranářům, zvláště pak v nové a osvěžující Alarm revue. V připravovaném seriálu článků se postupně seznámíte s historií, soutěžemi, komisemi, muzeem a výborem CTIF v ČR.

JAK TO VŠECHNO VZNIKLO

Nejstarší hasičské sbory v Evropě se zrodily v polovině 19. století. Postupně docházelo k organizaci na národní i mezinárodní úrovni a v roce 1889 se konal mezinárodní kongres hasičů v Paříži za účasti více než 700 hasičů z celého světa. Tam vznikla myšlenka organizovat hasiče v širší míře. V roce 1893 se konala první mezinárodní hasičská soutěž za účasti 271 hasičů převážně z Velké Británie a dalších 4 zemí. Rok poté následovala konference v Antverpách (Nizozemí), Amsterdamu (1895) a Bruselu (1897). Přesně v roce 1900, 11. srpna úderem 14. hodiny, byl zahájen mezinárodní hasičský kongres v Paříži, pět dní poté, 16. srpna 1900 došlo k vytvoření „Mezinárodní hasičské rady“ („Grand Conseil International des Sapeurs-pompiers - Internationaler Feuerwehrrat“) v čele s prvním prezidentem hrabětem Pavlem Kamarovským (1900 - 1903), zástupcem císařského hasičského hnutí z Ruska a za účasti 15 zemí, kde tehdejší Rakousko - Uhersko zastupoval císařsko - královský rada Reginald Czermack z Teplic, prezident Rakouského říšského hasičského sdružení. Nebudu na tomto místě přepisovat výbornou historickou knihu 100 let CTIF, ale za zmínku stojí, že prakticky od počátku byly hlavními tématy hašení požárů a jejich zábrana, organizace, studie, záchranářská technika, pojištění majetku a úrazové pojištění. Tato témata jsou v diskusi mezinárodního hnutí s některými obměnami prakticky dodnes. Do druhé světové války se obsah konferencí doplňoval podle aktuálního vývoje techniky, prevence, požární bezpečnosti staveb. Práce Mezinárodní hasičské rady byla přerušena první a druhou světovou válkou v letech 1914 - 1929. První konferenci po první světové válce uvítala Praha v roce 1923, kde vznikl základ dnešní Dunajské komise, Panslovanský svaz hasičů pod vedením starosty Československého svazu hasičstva Adolfa Seidla. V roce 1928 při příležitosti 75. výročí založení hasičského hnutí v Praze se konal kongres v Praze pod záštitou prvního českého prezidenta pana T.G. Masaryka. V roce 1929 dochází k založení Mezinárodní technické komise pro prevenci požárů v Paříži, následovaný dalšími kongresy v Paříži (1931, 1934 a 1937), Drážďanech (1935), Vídni (1936). Druhá světová válka však v roce 1939 přerušuje činnost Komise na dlouhých 7 let. K poválečnému vývoji se vrátíme v dalším pokračování.


Zdroj: url: https://ctif.org, 100 Jahre CTIF 1900 – 2000, vydáno CTIF v roce 2000, autor: Markéta Stržínková, SDH Opatovice

Zpět