Alarm revue 2 - SDH Nahořany

11.01.2013 08:50

Blahodární nahořanští

„Tak a je to konečně tady!“ zvolal jsem radostně jednoho pátečního rána. Po dvou měsících totiž opět nastal onen kýžený okamžik hodit si na záda batůžek a vyrazit pokecat se správňáckými lidmi, kteří věnují svůj čas a energii dobrovolným aktivitám k pomoci, prospěchu a ochraně svých spoluobčanů. Jsou to členové dobrovolných hasičských sborů České republiky. Tentokrát vedla moje cesta do Nahořan, obce vzdálené 5 km od Nového Města nad Metují. Historie Nahořan se píše již od roku 1415 a zdejší hasičský sbor je nejvýznamnější místní organizací.

16. března 2012 krátce před čtvrtou hodinou odpolední jsem stanul u budovy nahořanské hasičárny. Cink! Hospodář a zároveň kronikář sboru pan Josef Hlávko mě uvedl do klubovny a představil členům výboru i ostatním přítomným ze sboru. Ihned mě obklopila příjemná a přátelská atmosféra, ve které pevné stisky rukou a orosená sklenka mého oblíbeného moku na přivítanou byly pro mě, coby příchozího poutníka, více než chlebem a solí. Takto povzbuzen jsem se posadil naproti starostovi sboru panu Miroslavu Zákravskému  a začal ihned vyzvídat. Hasičský sbor Nahořany byl založen v roce 1878. První zásah dvaadvacetičlenného sboru se odehrál 1. dubna 1878, kdy hořel Panský dům v obci Třtice. Nahořanští hasiči se tehdy hned napoprvé vyznamenali a dostalo se jim dokonce osobního ocenění od přítomného knížete Schamburga. Za zmínku stojí i obrovský požár z 2. června 1883 v obci Městec, který zachvátil skoro celou ves. Právě „nahořanští“ opět projevili odvahu a šli do bitvy s plameny. V roce 1893 měl sbor už 26 členů.

Rok 1938 byl neklidným rokem plným změn k horšímu. Podpis Mnichovské dohody, v jejímž důsledku došlo k obsazení pohraničí, později v letech okupace na celém území protektorátu zákaz hasičských valných hromad, perzekuce hasičské organizace. V té době byli také zatčeni a v Terezíně umučeni dva členové nahořanského sboru pan Petira a Ulrych.

V roce 1947 měl sbor 67 členů. Na valné homadě v roce 1951 byli nahořanští hasiči seznámeni s tím, že podle nového zákona se označení hasič s okamžitou platností mění na požárníka. Členové sboru sice vznesli logické námitky, že název požárník je označení pro člověka, který požáry zakládá a hasič pro toho, kdo je hasí. Větru a dešti však neporučíš, život šel dál.

Další léta jsou dlouhým výčtem zásahů, ale i různých, sborem pořádaných, akcí ve prospěch obce. V roce 1978 sbor oslavil 100 let od svého založení. Po roce 1989 přišly opět změny a konečně se také uznalo a zakotvilo, že požárníci nejsou hasiči a hasiči že nejsou požárníci.

Do nového tisíciletí a jarního tání vstoupili nahořanští hasiči svojí pomocí městu Jaroměř, které se v březnu roku 2000 důsledkem záplav ocitlo téměř celé pod vodou. Rok 2008 byl zásadní pro celý sbor. Zásahová jednotka totiž byla vybavena novou výzbrojí. Soutěžní družstva dostala konkurenceschopný stroj PS16 a začala se pravidelně zúčastňovat ligových soutěží a mladí hasiči soutěží Hry Plamen. V současné době má sbor pod vedením starosty pana Miroslava Zákravského, který je ve funkci již patnáctý rok, 91 členů (z toho 13 žen a 33 mladých hasičů do 18 let). „Zásahovka“ čítá 20 chlapů připravených na poplach. Velitelem SDH je pan David Pavlát, velitelem JSDH pan Michal Cohorna. O jednatelské záležitosti se stará pan Miloš Kratěna st. Sbor spadá do kategorie 5, ale podle velikosti katastru, který je v jeho akčním rádiu, odpovídá trojce. V budově hasičárny jsem si se zájmem prohlédl důmyslné zařízení, jehož pomocí jsou členové pohotovostní zásahové jednotky svoláváni mobilními telefony a vše je zároveň propojeno do centra v Hradci Králové. Pokud by došlo k něčemu většímu v regionu, počítá se s jejich pomocí. Zřizovatelem a sponzorem sboru je obec Nahořany, která také podporuje jeho činnost.

Obzvláště jsou však v Nahořanském sboru hrdí na své mladé následovníky. A mají být proč. Jejich mláďata jsou totiž fakt dobrá! Mají nejlepší výsledky v okrese a navíc svůj mateřský sbor úspěšně reprezentují na mnoha soutěžích po celé republice a na stupních vítězů jsou jako doma. Od loňského ledna na žádném z nich nechyběla. Namátkou: první místo v Poháru starosty OSH Náchod, pohár a ocenění za celoroční aktivitu kolektivu nebo nejvyšší ocenění od OORM, kde získali první místo. Navíc tito mladí šikulové nechyběli ani na žádné významné soutěži. Mezi velké úspěchy patří i 3. místo v okresním kole Hry Plamen, kam se probojovalo 7 nejlepších týmů. Vedou i svou vlastní kroniku, jež jsem měl, za výkladu referentů mládeže pana Miloše Kratěny ml. a paní Stanislavy Kupcové, možnost prolistovat. Nahořanští dospěláci organizují a pořádají pro své mladé svěřence letní tábory, soutěže a různé sportovní aktivity.

Ženy a jejich činnost ve sboru mi představila referentka dobrovolných hasiček paní Zdena Zákravská. Dozvěděl jsem se, že návrh na vytvoření ženské části hasičského sboru přednesl Miloš Kratěna ml. Byl to dobrý impuls a po hlasování na schůzi výboru návrh vítězství tři ku dvěma prošel. Družstvo žen nahořanských hasiček se začalo formovat a ukazovat, co v nich je. A šly do toho s nasazením! Hasičky například loni  reprezentovaly sbor v soutěži v požárním útoku okrsku, kde skončily na druhém místě. Při Nahořanských slavnostech a různých dalších akcích zajišťují gastro zázemí, kde mimo jiné například dohlížejí na opékaní selat až pro 400 lidí a zároveň ještě reprezentují svým půvabem i estetický vzhled sboru.  

Nejpočetnější je mužská základna sboru. Její aktivity jsou široké. V červenci 1998 pomáhali při povodních v Rychnově nad Kněžnou. Zasahovali také při ničivé vichřici  Ema v březnu 2008. A prý to tehdy bylo pěkně hustý! Domy bez střech, polámané stromy, převrácená auta. Chlapi nevěděli, kam dřív skočit. Nejčerstvější zásah proti rozdováděnému ohni provedli vloni u Městce, kde hasili pole, které zapálil rozdováděný opilec. Náhořanští hasiči tam pohotově přijeli a zabránili tak větším škodám. Z takzvaných technických zásahů, kterých mají nejvíce a mezi něž patří například vyproštění uvízlého dopravního prostředku, likvidace překážky v podobě spadlého stromu či odčerpávání vody, lze zmínit loňské odstranění roje vos, které v parném létě zřejmě dostaly chuť na pivečko a zavěsily si své hnízdo hned u vchodu do pohostinství v obci. Poslední technický zásah se konal letos 19. února při dešti, který společně s promrzlou půdou způsobil, že se před jedním objektem v Nahořanech utvořila laguna a ohrožovala nemovitost. Jednotka provedla odčerpání laguny a postavila provizorní hráz.

Kondičku a akceschopnost si nahořanští hasiči udržují a utužují na mnoha soutěžích v požárním sportu. Loni se na významné Primátor NTC lize v požárním útoku umístil jejich tým na 7. místě. Letos už mají ale políčeno na umístění nejvyšší. Hasiči z Nahořan jsou také zváni i na různé akce propagující a přibližující veřejnosti hasičskou činnost a její historii. Před dvěma roky například oddíl veteránů s velkým úspěchem předvedl v Ústí nad Labem ukázkový útok přímo na zaplněném ústeckém náměstí. A to v historických uniformách a za použití funkční stříkačky Smekal z roku 1935! Veteráni takto ve svých bílých uniformách úspěšně reprezentovali sbor i na charitativní Tropické pouti v České Skalici. Výborná je i jejich spolupráce s obcí. Obec Nahořany sbor všemožně podporuje a pomohla i s budováním nové hasičárny, na které členové sboru „odmakali“ stovky brigádnických hodin. Sbor ale není lhostejný ani když jde o solidární pomoc při mimořádných situacích i mimo region svého působení. Například po děsivých záplavách, jež v roce 1997 nejvíce postihly vesnici Troubky a tato obec byla znovu poškozena v roce 2010, dobrovolní hasiči z Nahořan spontánně uspořádali sbírku, jejíž výtěžek osobně předali starostovi této, přírodní katastrofou, poničené obce.

Na závěr našeho povídání jsem byl pozván na prohlídku nejdůležitější části hasičárny, kterou je autopark a technické zázemí, kde mi „technik sboru“, pan Radek Pavlát, ukázal jednotlivá vozidla a osobní vybavení hasičů. Sbor má perfektně udržované vozy Volkswagen, Avia a Mercedes-Benz, který také slouží jako záložní vozidlo. Stříkačky PS 16 a PS 12 jsou určené na cvičení. Zaujala mě polní kuchyně v hasičských barvách. Na podobné, ale v zeleném maskování, jsem totiž před lety na vojně rozvařil buřty pro celou rotu na guláš a dostal za to den basy. Jak jsem se dozvěděl, polní kuchyně nahořanským slouží hlavně na dětských táborech a při různých akcích pro veřejnost. Součástí autoparku byla také již zmiňovaná plně funkční historická stříkačka z r. 1935 od firmy Smekal, kterou používají veteráni při svých ukázkových zásazích. Potěžkal jsem si i kyslíkovou bombu o váze dobrých 30 kilogramů. No pane jo!  Při představě, že s touhle těžkou „krávou“ na zádech, oblečeni do speciálního zásahového kabátu, s helmou na hlavě a navíc s rozvlněnou hadicí v ruce jdou chlapi třeba někam do patra a ještě kolem sebe dávají pozor, co kde vyšlehne nebo spadne, mě ohromila. To už musí mít člověk sakra dobrou kondici a pevné nervy! Prohlédl jsem si i soutěžní vybavení pro děti v odlehčených verzích. Ale po pravdě řečeno váhu mělo taky pořádnou. No, hasičata taky nejsou žádný bábovky!

Po návratu do klubovny se moje návštěva přiblížila pomalu ke konci. S nahořanskými hasiči ale bylo stále o čem si povídat. Vůbec se mi nechtělo odcházet. Nakonec jsem se zdržel a při pivečku a „mňam mňam“ tataráčku naše rozprávění pokračovalo dál až do pozdních hodin. Bylo to opravdu blahodárné setkání. Ještě jednou díky za sebe i za redakci Alarm revue! Nesmím ovšem zapomenout při této příležitosti poděkovat hlavně Obecnímu úřadu v Nahořanech, díky kterému může SDH Nahořany provozovat svoji činnost a účastnit se různých akcí a hasičských soutěží. Poděkování též patří firmám, které sbor sponzorují: Autodoprava Kamil Vlášek, Autodoprava Prisped, V&H PRINT Hlávko s.r.o., Instalatérství Hlávko, Malování JO Jakub Olexa, MARINE s.r.o. - Motorové čluny, Autodoprava Ivan Valciu, NAHOŘANSKÁ a.s.

Váš Veselej Eda
foto: archiv SDH Nahořany

        

Chcete o nahořanských hasičích vědět víc? Navštivte jejich webové stránky: www.vhprint.cz/sdhnahorany

 

Zpět