Alarm revue 1/2 - SDH Horní Měcholupy

11.01.2013 07:29

Vítejte a pojďte dál!

V zimě se často stane, že člověk obklopen pálícím mrazem někam jde a než se dostane tam, kam chce, má zapálený nos i uši (pokud nemá kulicha). Když k tomu ještě navíc fouká vítr, tak má pocit, jako by mu obličej olizovaly plamínky nějakého ledového ohně. Naštěstí se může přihodit, že tam, kam jde, potká lidi, kteří mají dar mráz uhasit pouhým slovem, když řeknou: „Vítejte u nás a pojďte dál“.  A přesně to jsem zažil, když jsem dorazil do zbrojnice Dobrovolného hasičského sboru v Horních Měcholupech.

Posadili jsme se do příjemně vytopené místnosti hasičárny, která byla otevřena v září 2010 a tam, nad hrnkem horkého čaje s ušima i očima na šťopkách, jsem se zaposlouchal do strhujícího vyprávění velitele pana Václava Šimka, jež doprovázel fotografiemi z různých akcí. Zaujaly mě zvláště momentky z likvidace  povodní v Praze v roce 2002, kterých se sbor aktivně účastnil. Hasiči z Horních Měcholup se později také podíleli na stavbě protipovodňových zábran u Vltavy. Hned mi i vysvětlili, na jakém principu tyto zábrany fungují.

Po pohoštění jako od jihočeské babičky se vyprávění stočilo k historii sboru. SDH Horní Měcholupy je nejstarší organizací v obci. Byl založen 2. prosince 1898 valnou hromadou, v níž byli zvoleni hlavní činovníci: starosta, velitel, jednatel a pokladník. 15. ledna 1899 byla sboru předána první stříkačka od firmy Smékal v Praze. Ta se svého prvního řádného nacucnutí vodou a boje s ohněm dočkala až za devět měsíců. Tažena čistou koňskou silou a za doprovodu osmi hornoměcholupských hasičů přijela zadávit požár stodoly v sousední obci Dolní Měcholupy. První požár od založení sboru se přímo v Horních Měcholupech rozhořel 21. března 1901. Sbor byl okamžitě pohromadě, zapřáhli koně do stříkačky a chvátali pomoci bližním. 6 června 1904 se sbor zúčastnil prvního okrskového cvičení ve Štěrboholích. Není bez zajímavosti, že téhož dne večer chlapi ze sboru zasahovali u skutečného požáru. V roce 1925 se hasičský sbor rozšířil i o ženský živel.

V roce 1983 začal s výchovou dorostu. Již v roce 1984 se jeho dorostenky probojovaly do celorepublikového kola nejvyšší soutěže. V současné době má sbor 82 členů včetně dětí. Z toho zásahová jednotka čítá 24 členů. Městská část Praha 15, zřizovatel jednotky SDH Horní Měcholupy, má 35000 obyvatel. Hornoměcholupští hasiči jsou zařazeni do kategorie JPO 3. K dispozici mají CAS24 Scania, CAS32 T815,PVP27 T148, DA Ford Tranzit, VEA Octavia.  

Starostou je pan Martin Hák, místostarostou pan František Vanc a výkonným velitelem zásahů pan Václav Šimek III., s nímž jsem si o sboru povídal. Ta trojka za jménem pana Šimka neznamená, že je nějakým monarchou, ale třetím z rodu Šimků ve sboru. Velitelem je od roku 1984 a stejně jako jeho praděd Václav Šimek I., který byl zakládajícím členem a táta Václav Šimek II., věnuje svůj čas a zkušenosti sboru hornoměcholupských hasičů.

Hornoměcholupští dobrovolníci absolvovali bezpočet zásahů na celém území Prahy. Při již zmíněné pomoci u povodní v roce 2002 byli nasazeni ve dne v noci. Odčerpávali vodu ze zatopených stanic metra, vše s plným nasazením, minimem odpočinku a příkladnou obětavostí. Hornoměcholupští asistovali také při likvidaci obrovského požáru tržnice SAPA v Libuši v listopadu 2008, čerpali vodu v Trojském zámku, v divadle Spirála a  pomáhali  v ZOO Praha. Ve stejném roce bojovali s ohněm i při tolik diskutovaném požáru Průmyslového paláce na Výstavišti v Holešovicích. Pomáhali také 9. dubna 2011 při požáru střechy v Křížovnické ulici v Praze 1. Operačně zásahová jednotka se v průběhu celého roku stará o svoji akceschopnost a plně se věnuje jak fyzické přípravě, tak i údržbě techniky.

Sbor má kromě svého základního poslání, kterým je pomoc při požárech a výjimečných situacích i další aktivity. Hornoměcholupští pořádají různé poznávací, sportovní i zábavné akce. Například ukázky hasicí techniky, veselé besídky s čertem a Mikulášem i každoroční rozsvěcení vánočního stromu a karneval.

Velkou pozornost věnují členové sboru také sportovní činnosti. Vloni proběhl již 9. ročník turnaje v nohejbalu a 12. ročník soutěže ve stolním tenise a mnoho dalších sportovních podniků. Požární sport je pochopitelně prioritou.

Důsledný trénink přinesl hornoměcholupským své ovoce. V městském kole dospělých v PS se sboru dařilo a chlapi si svým prvenstvím vybojovali účast na MČR v požárním sportu, které se konalo loni v srpnu v Ostravě a kde obsadili celkově 13. místo. Účast na 20 soutěžích a z nich zisk 16ti pohárů v roce 2011 hovoří za vše. Hornoměcholupští dobrovolní hasiči si samozřejmě vychovávají i své následovníky. Pořádají pro ně soutěže v síle, rychlosti, odvaze a postřehu. A nejenom to. Kolektiv mladých hasičů se pravidelně schází pod vedením  zkušených vedoucích a připravují se na celostátní soutěž Plamen.

Učí je zároveň i kreativitě. Výtvarná soutěž, Požární ochrana očima dětí, kterou pro děti z celé městské části pořádají, je toho důkazem. Ústředními motivy malých výtvarníků byli samozřejmě hasiči a hasičská auta. Dobrovolní hasiči ale především zasvěcují mláďata do toho, co to vlastně obnáší být hasičem. Přitom jim dokazují, že sedět doma u computeru nebo televize není to pravé ořechové. Vychovávají kluky a holky tak, aby se z nich nestali facebookové bačkory, které když se něco semele a je potřeba pomoci, čekají doma za záclonou, jak to dopadne. Prostě je učí nebát se a jít do akce!

Hornoměcholupští hasiči se samozřejmě jako správní frajeři umí i pobavit. Pořádají různé společenské zábavy a plesy. Všechny tyto svoje aktivity, stejně jako zásahy mají zdokumentovány v rozsáhlém archivu fotografií, který si vedou i v elektronické podobě. A že se tedy činí! Rozsah jejich působnosti zasahuje snad do všech odvětví sportovní, zábavní i vzdělávací činnosti. Při našem prohlížení fotografií jsem zjistil, že dokonce pořádají kursy tance pro juniory i seniory. No pic kozu do vazu! Že bych se přihlásil?

Ve zbrojnici zatím čas při našem rozhovoru plynul a plynul. Za okny už planula ledová tma a na hodinkách bylo skoro devět večer. A to už bohužel nastal i čas rozloučit se. A tak po pevném podání rukou a se slovy: „Oheň nebo voda. Hasič si je podá!“ jsem s dobrým pocitem odkráčel zpět do venkovní únorové lednice.

Na závěr chtěli ještě hornoměcholupští hasiči prostřednictvím tohoto článku poděkovat všem, s jejichž podporou sbor dosáhl všech těch nádherných aktivit
i možností pomáhat druhým, včetně šance vychovávat nejenom svá hasičská mláďata, ale i ostatní děti v dobré a nelhostejné lidi, jakými bezesporu jsou i zástupci institucí a firem podporujících Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy.

Veselej Eda, foto: archiv SDH. Horní Měcholupy

        

Chcete o hornoměcholupských hasičích vědět víc? Navštivte jejich webové stránky:www.sdhhm.cz/
 

Zpět